onsdag 11. november 2009

Det moderne prosjektetDet moderne prosjekt er en direkte filosofisk retning, som strekker seg fra rundt 1600-tallet og frem til i dag. Filosofen Francis Bacon regnes som grunnleggeren i denne retningen med en setning som lyder slik «Kunnskap er makt»! Det moderne prosjektet dreier seg egentlig om å strekke seg etter friheten, fornuften og fremskrittet.

Hva ligger i begrepet det moderne prosjektet?
Det moderne prosjektet kjennetegner den samfunnsutviklingen og de tankene som i de siste 400 årene har preget den Vestenlige verden.Spesielt er det moderne prosjektet kjennetegnet med de tre ordene frihet, fornuft og framskritt:

- Frihet: troen på at mennesket kan bli fritt og selvstendig
- Fornuft: troen på at fordommer, overtro og ufornuftige meninger kan avsløres
- Framskritt: troen på at historien og verden utvikler seg til det bedre