torsdag 22. oktober 2009

Barokken

Barokken var en spennende tid og oppstod i Italia, barokken var en tid med blant annet dyp religiøsitet og eneveldige konger. Det var også en tid med ro og harmoni, noe som tyder på at dette var en spesiell tidsperiode. Kunst var viktig, med sterke følelser og mye bruk av bruer og svinger. Religiøse dikt som ble brukt i kirkene som salmer. Det var også en stor litteratur tid med mye Erego, som er bilder bygget av bilder som var deres sterkeste virkemiddel innenfor litteraturen.